Έρευνα αγοράς

 

Ανεξάρτητα του είδους της συναλλαγής στην οποία θέλουμε να προβούμε – και πολύ περισσότερο στα πλαίσια μίας δυναμικά μεταβαλλόμενης αγοράς όπως εκείνης των ακινήτων – οφείλουμε να εξετάσουμε τις επιλογές που προσφέρονται στο πλαίσιο που τις οριοθετεί.

 

Η έρευνα αγοράς αποτελεί το κατ’ εξοχήν εργαλείο μίας πρώτης κατόπτευσης των πραγματικών δυνατοτήτων που παρέχονται, υποδεικνύοντας κατά πολύ την επενδυτική στρατηγική που θα υιοθετηθεί σε δεύτερο χρόνο, καθώς παράγοντες όπως πολεοδομικός σχεδιασμός και δυνατότητες ανάπτυξης αποκτούν ξεκάθαρο νόημα.

 

Στην Αθηναϊκή Κτηματομεσιτική αντιμετωπίζουμε κάθε νέα ανάθεση ως αφορμή βαθύτερης γνώσης της αγοράς, έχοντας διαπιστώσει κατ’ επανάληψη πως η ποιότητα της πληροφορίας γεννά πολλαπλά οφέλη για τον καθένα που την αναζητά.