Διαπραγμάτευση

 

Στον τομέα της διαπραγμάτευσης η μελέτη των δεδομένων της αγοράς και η συντεταγμένη προσπάθεια ανεύρεσης ενός αμοιβαία συμφέροντος αποτελέσματος, συχνά οδηγούν, ακόμη και έντονα αντικρουόμενα συμφέροντα, στην επίτευξη μίας καλής συμφωνίας.

 

Είτε πρόκειται για δυσκολία που επιλύεται και ενδυναμώνει την επαγγελματική σχέση, είτε για εμπόδιο που φανερώνει περισσότερα προβλήματα που καλό θα ήταν να αποφευχθούν, η διαπραγμάτευση αποτελεί ουσιαστικό επιχειρηματικό εργαλείο. Και εδώ, η εμπειρία των στελεχών του μεσιτικού γραφείου μας και η παρουσίαση εναλλακτικών γόνιμων προσεγγίσεων είναι καθοριστική.