Επενδύσεις ακινήτων

 

Παρά τη σταθερότητα της απόδοσης της επένδυσης σε ακίνητα σε σχέση με άλλες επενδυτικές δραστηριότητες, η αγορά συχνά επιφυλάσσει λιγότερο ευχάριστες εκπλήξεις για τον επενδυτή που δεν καταφέρνει να λάβει υπόψη όλες τις επιμέρους συνιστώσες του εκάστοτε εγχειρήματος.

 

Εδώ, η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών από το χώρο της αγοράς ακινήτων αποτελεί μορφή ασφαλιστικής δικλείδας καθώς μειώνει δραματικά το ρίσκο που συνοδεύει κάθε επένδυση, παρέχοντας ολοκληρωμένη συγκριτική ανάλυση και πληροφόρηση για τις αναδυόμενες ευκαιρίες.

 

Με εξειδικευμένα εργαλεία συγκριτικής και στατιστικής ανάλυσης στη διάθεσή τους, τα έμπειρα στελέχη της Αθηναϊκής Κτηματομεσιτικής αντιπαραβάλλουν τα αποτελέσματα με τις προτάσεις της πλούσιας βάσης δεδομένων της εταιρείας. Και στην αγορά ακινήτων, η υψηλή ποιότητα της πληροφορίας είναι ευθέως ανάλογη με την τελική απόδοση της επένδυσης.