(Βάσει του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης της 27-4-2016)

Το απόρρητο των δεδομένων του akt.gr έχει μεγάλη σημασία για την επιχείρηση μας, Αθηναϊκή Κτηματομεσιτική , η οποία θέλει να είναι διαφανής ως προς το ζήτημα της επεξεργασίας τους, και για το λόγο αυτό έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς τους (π.χ. χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης από και προς την βάση δεδομένων, έλεγχο από antivirus σε επίπεδο server, firewall, iptables, κλπ.). Επομένως, η επιχείρηση Αθηναϊκή Κτηματομεσιτική , που εδρεύει στην οδό Αλκιμάχου 24,Αθήνα, εγγυάται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων και τον υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικό Κανονισμό, τηρώντας μια πολιτική την οποία σας εξηγούμε αναλυτικά παρακάτω:

 Συλλογή και διατήρηση δεδομένων

H Αθηναϊκή Κτηματομεσιτική, κατά την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ,ζητάει από εσάς προσωπικά δεδομένα που αφορούν το όνομα σας, το επώνυμο, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το κινητό σας και το  πεδίο για το οποίο ενδιαφέρεστε. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται μόνο στους mail-server και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς όπως για παράδειγμα αποστολή newsletter. Tα μόνα mail που θα αποσταλούν μέσω αυτών των στοιχείων είναι τα απαρα’ιτητα για να διεκπεραιωθεί το request  σας. Το ίδιο συμβαίνει και διαμέσου της φόρμας επικοινωνίας .

H Αθηναϊκή Κτηματομεσιτική, βεβαιώνει τους χρήστες ότι τα στοιχεία που ζητάει είναι μόνον τα άκρως απαραίτητα και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγραφείτε εντελώς από τους mail servers μας , θα πρέπει να μας προωθήσετε ένα email στην διεύθυνση info@akt.gr.

Προσωπικό

Το προσωπικό της εταιρείας που έχει πρόσβαση στα mail των  χρηστών περιορίζεται στους διαχειριστές (admins) οι οποίοι είναι και οι μόνοι εξουσιοδοτημένοι με permissions διαγραφής δεδομένων. Οι υπόλοιποι ρόλοι που το προσωπικό επιτελεί περιορίζονται μόνο σε read permission,

Επίσης το συγκεκριμένο τμήμα που είναι αρμόδιο για την επεξεργασία, διαγραφή δεδομένων έχει ελεγχόμενη πρόσβαση στους servers και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή λαμβάνοντας notifications  ποιος και πότε συνδέθηκε στο σύστημα.

Δικαιώματα πρόσβασης
Oι χρήστες του συστήματος μπορούν να αιτηθούν προβολή των προσωπικών email  που έχουν αποστείλει και όλου του ιστορικού τους στέλνωντας ένα mail  στο info@akt.gr

Επίσης ο χρήστης μπορεί να αποστείλει ένα αίτημα διαγραφής στους διαχειριστές προκειμένου να διαγραφεί αυτός και όλα του τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους mail servers. Το μόνο email  που θα λάβει από εκείνη τη στιγμή και έπειτα είναι αυτό της επικύρωσης και τακτοποίησης του αιτήματος του. Είναι πιθανόν σε μια τέτοια περίπτωση να ζητηθει από το χρήστη να προσκομίσει κάποιο έγγραφο με σκοπό να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα του.